netoops blog

DZIŚ 47 DZIEŃ EXPO 2017 W ASTANIE. WYSTAWA WŁAŚNIE PRZEKROCZYŁA PÓŁMETEK

 

Trwająca od 10 czerwca 2017 r. Międzynarodowa Wystawa EXPO w Astanie (Kazachstan) przekroczyła półmetek. Udział w niej bierze 115 państw i kilkanaście organizacji międzynarodowych. Polska zbudowała koncepcję swego udziału w EXPO, którego tematem przewodnim jest „Energia Przyszłości”,  w oparciu o hasło: „Creative people, smart energy”. Podczas EXPO, Polska włącza się w globalną dyskusję na temat energetyki tradycyjnej, czystych technologii węglowych, wychwytywania, składowania i utylizacji CO2, odnawialnych źródeł energii a także zrównoważonego budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

 

Głównym organizatorem polskiej obecności na EXPO w Astanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działająca w imieniu Ministerstwa Rozwoju. Misją i celem strategicznym PARP jest wspieranie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw - w szczególności w obszarach innowacyjności, internacjonalizacji, budowania kapitału lidzkiego oraz aktywizacji współpracy biznesu z nauką. Działalność PARP wpisuje się w realizację długofalowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, sformułowanej przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, której głównym celem jest zrównoważony rozwój Polski w oparciu o rozwój innowacyjnych firm, ekspansję międzynarodową polskich przedsiębiorstw rozwój młodych firm technologicznych, czyli start-upów.

 

Głównymi celami polskiego udziału w EXPO jest wzmocnienie kontaktów gospodarczych Polski z Kazachstanem, gospodarzem Wystawy oraz całym rejonem Azji Centralnej, w szczególności w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych. To również współpraca naukowa,  głównie w obszarach: czyste technologie węglowe, nowoczesne technologie wydobywcze, przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla, technologie związane z biomasą i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze, digitalizacja rynku energii, miasto przyszłości: „klastry energetyczne”, elektromobilność, budynki przyszłości, rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

 

Nasz udział w Wystawie ma także przyczynić się do promocji kandydatury Polski do organizacji EXPO w 2022 r. w Łodzi poprzez włączenie tego wątku do wszystkich inicjatyw podejmowanych podczas Astana EXPO 2017: od budowy ekspozycji, przez program gospodarczy, kulturalny, aż po wspólne przedsięwzięcia komunikacyjne.

 

Istotny cel to także zbudowanie zaangażowania polskiej diaspory zamieszkałej na terytorium Kazachstanu wokół udziału Polski w Astana EXPO 2017, co jest szczególnie istotne w kontekście dzisiejszej dyskusji na temat pomocy rodakom na Wschodzie.

 

CZEGO OCZEKUJEMY PO ZAKOŃCZENIU EXPO?

 

Oczekujemy przede wszystkim zwiększenia wolumenu wymiany handlowej pomiędzy Polską a Republiką Kazachstanu, w szczególności w obszarze eksportu polskich produktów charakteryzujących się nowoczesnymi technologiami.

Oczekujemy także wzrostu polskich inwestycji w Kazachstanie i regionie Azji Centralnej oraz rozszerzenie współpracy gospodarczej między polskimi i kazachskimi przedsiębiorcami, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

INFORMACJA PRASOWA do pobrania

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji